Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/clients/290c2cfce4467faed6e1c7c8b923a5bb/sites/dystopia.se/blogg/about-blog.php on line 11

Fokuserar på systemfelen som deformerar och krymper livsrummet och människan => För villkorslös basinkomst

Om bloggen

Denna blogg belyser olika samhällsproblem ur ett radikalt systemkritiskt grodperspektiv. Jag flyttar ofta fokus från individens fel och brister till systemfelen och regelverken som krymper livsrummet, och som därigenom förminskar, deformerar, klämmer sönder, mal ner och passiviserar individer som faller mellan trygghetssystemen, som utförsäkras, som inte passar in, som har ett annorlundaskap, som befinner sig i en gråzon mellan friskdom och sjukdom, som är särpräglade, som är nedslitna och kantstötta, som mår psykiskt dåligt utan att vara psykiskt sjuka, som är oönskade eller har fallit ur definitionsmängderna, de glömda barnen, de glömda vuxna barnen, samhällets styvbarn, för att nämna några kategorier. Bloggen är särskilt tillägnad de människor som känner att de inte passar in i sin samtids mallar och förklaringsmodeller. Den har inte någon uttalad politisk eller ideologisk inriktning, men ligger nog mer åt vänster än åt höger. Man kan nog säga att den skär igenom alla ideologier. I vissa frågor är den socialliberal, i andra frågor mer åt det socialkonservativa hållet. I vissa frågor intar den en marxistisk eller anarkistisk hållning. Jag som driver bloggen var en gång i tiden kommunist med anarkistisk anstrykning och miljötänk. Nu vet jag inte riktigt vad jag ska kalla mig, men rött, svart och grönt finns alltjämt med i mina politiska färger. Jag har numera svårt för ismer, stora tankesystem som man förväntas ta till sig. Jag har nog alltid haft svårt för paketlösningar. Förutom social utsatthet, utanförskap och mellanförskap, sömnlöshet, utmattningssyndrom, funktionsnedsättningar och funktionsvariationer av olika slag, samt felkonstruerade socialförsäkringssystem som gör vissa människors liv till ett helvete, belyser jag frågor och problem som exempelvis terrorism, brott och straff, rikets säkerhet, vård, skola, omsorg, fake news och historieförfalskningar i såväl gammalmedia som alternativa media, miljöfrågor, medborgarlön (som jag propagerar för), landsbygdsutveckling, med mera, med mera. Möjligen kommer jag att skriva något om IT, olika sorters VPN som jag har testat, om andan faller på. Innehållet på denna sida kommer att förändras, allteftersom bloggen växer och utvecklas, och jag med den, och tvärtom.

Antal unika visningar: 142